Postcadet กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อย 4 เหล่าทัพ โดยเฉพาะ เกี่ยวกับ POSTCADET
ReadyPlanet.com
dot
ประกาศผลสอบเตรียมทหาร66
dot
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
dot
สอบเตรียมทหาร4เหล่าปี67
dot
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยจปร.)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรือ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายเรืออากาศ)
bulletสอบเตรียมทหาร (นายร้อยตำรวจ)
dot
โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่า คืออะไร
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
dot
คุณสมบัติผู้จะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
dot
bulletนายร้อยจปร. เตรียมทหารเหล่าทหารบก
bulletนายเรือ เตรียมทหารเหล่าทหารเรือ
bulletนายเรืออากาศ เตรียมทหารเหล่าทหารอากาศ
bulletนายร้อยตำรวจ เตรียมทหารเหล่าตำรวจ
เกี่ยวกับPostcadet

อำนวยการสอนโดย

อาจารย์ปิง

เตรียมทหาร รุ่น 33

นายร้อย จปร. รุ่น 44

รร.เสธ.ทบ. ชุด 86 (หลักประจำ)

ผู้มีประสบการณ์ตรง

ในการสอบเตรียมทหารได้ด้วยตนเอง

และมีความตั้งใจจริงขยันเรียน

จนสามารถได้รับทุนจาก

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ไปศึกษาต่อต่างประเทศ

จนสำเร็จปริญญาตรี-โท

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

จาก ประเทศเยอรมัน

************************************* 

การศึกษาของอาจารย์ปิง 

   โรงเรียน ศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม  

- นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 33 

 - นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 44 

 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 86

เกียรติประวัติของอาจารย์ปิง 

 อดีตนักเรียนทุนกองทัพบก ได้รับทุนจาก

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ไปศึกษา ณ ประเทศเยอรมัน 

- จบจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก ประเทศเยอรมัน 

- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 มหาวิทยาลัยทหารฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมัน

 University of the Federal Armed Forces Hamburg

https://www.hsu-hh.de/ 

"การเรียนกวดวิชาเตรียมทหารนั้น

ต้องมีการเตรียมตัวอย่างต่อเนื่อง

และตั้งใจจริง อย่าท้อถอย เป็นอันขาด

เพราะแค่เราอยู่เฉยๆ...เพื่อนก็ไปข้างหน้าแล้ว"

 เพิ่มเพื่อน

   

จุดเด่นของโรงเรียน   

Poscadet นครนายก     

มีใบอนุญาตให้จัดตั้ง   

   เป็นโรงเรียนกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร   

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

ทีมคณาจารย์นายร้อยและเตรียมทหาร

ที่มีคุณภาพ ตัวจริง เสียงจริง...!! 

เป็นผู้สอนวิชาการและพลศึกษา 

เราไม่ใช้อาจารย์โรงเรียนมัธยม

แม้แต่ท่านเดียว !!!!

เนื่องจาก...ข้อสอบ เตรียมทหาร

เป็นคนละแนวกันนะครับ

สนใจทักไลน์นะครับ

เพิ่มเพื่อน