Postcadet กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อย 4 เหล่าทัพ โดยเฉพาะ แนะนำโรงเรียนนายเรืออากาศ
ReadyPlanet.com
dot
ศูนย์รวมข่าวสอบเตรียมทหาร ปี2566
dot
bulletเตรียมทหาร_ทหารบก
bulletเตรียมทหาร_ตำรวจ
bulletเตรียมทหาร_ทหารอากาศ
bulletเตรียมทหาร_ทหารเรือ
dot
โรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่าคืออะไร
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหารคืออะไร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โรงเรียนนายเรืออากาศ

แนะนำโรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก

ของกองทัพอากาศ

ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้

ความสามารถด้านวิชาการ

ในระดับอุดมศึกษา

ความรู้ความสามารถ

ในวิชาทหาร

คุณลักษณะผู้นำทหารและคุณธรรม

จริยธรรม มีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ

ยึดมั่นในชาติ ศาสนา

เทิดทูนและตอบสนองต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

หลักสูตรการศึกษาเป็นไปตามที่

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

กำหนด มีสาขาวิชาให้เลือกศึกษา

ได้แก่

สาขาวิศวกรรมอากาศยาน

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาคอมพิวเตอร์

และสาขาวัสดุศาสตร์

ทางการทหารและอากาศยาน

ตามที่กองทัพอากาศกำหนด

ในแต่ละ ปีการศึกษา

เมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต

ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร

ให้มียศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรี

และกองทัพอากาศจะแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่ง

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการในหน่วยงานต่าง ๆ

ของกองทัพอากาศต่อไป

นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

ที่สำเร็จการศึกษาจาก

โรงเรียนเตรียมทหาร

จะได้เข้าศึกษาต่อใน

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

ขณะเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ

๑. ไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา

อาหาร เครื่องแต่งกาย ที่พัก

ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนประจำ

จำนวน ๓,๐๗๐ - ๕,๓๔๐ บาท

ตามชั้นปีและหน้าที่บังคับบัญชา

๒. นักเรียนชั้นปีที่ ๑ ที่มีผลการศึกษาดี

มีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปศึกษา

ในสถาบันทหารหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ปีละ ๙ - ๑๐ ทุน

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

สาธารณรัฐเกาหลี

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เครือรัฐออสเตรเลีย ญี่ปุ่น

และราชอาณาจักรสเปน

๓. ตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

กำหนดให้

นักเรียนทุกคนได้ฝึกเดินอากาศและดูงาน

ณ ต่างประเทศ

รวมทั้งฝึกบินกับเครื่องบินฝึก

ของกองทัพอากาศ

๔. มีโครงการแลกเปลี่ยนดูงาน

ระหว่างโรงเรียนทหารต่างประเทศ

เมื่อสำเร็จการศึกษาจาก

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๑. ได้รับพระราชทานกระบี่

และปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต

๒. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศ

เป็น

ว่าที่เรืออากาศตรี

ได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๕๐ บาท

๓. ผู้ที่จบหลักสูตรด้านการบิน

จากโรงเรียนการบิน

จะได้รับเงินค่าฝ่าอันตราย

เดือนละ ๑๓,๒๐๐ บาท

และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บังคับอากาศยาน

เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

เพิ่มจากเงินเดือนประจำ 

๔. ผู้ที่มีการศึกษาดี

มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกทุนกองทัพอากาศ

เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ณ ต่างประเทศ

 

 
        
 เพิ่มเพื่อน

ประวัติโรงเรียนนายเรืออากาศ

ก่อนปี พ.ศ. 2493 กองทัพอากาศรับบุคลากรที่ผลิตจากสถาบันการศึกษาอื่นและมหาวิทยาลัยเข้าทำงานในกองทัพอากาศ ต่อมาภารกิจและกิจการของกองทัพอากาศมีมากขึ้น ประกอบกับยังไม่มีสถาบันที่จะผลิตนายทหารสัญญาบัตรของตนเอง นอกจากนี้ กองทัพ อากาศต้องการนายทหารที่มีความรู้เฉพาะสาขาวิชามากกว่าความรู้ทั่วไป จึงได้เตรียมการเริ่มตั้ง “โรงเรียนนายเรืออากาศ” เพื่อผลิตนายทหารหลักให้กับกองทัพอากาศ แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดประกอบกับปัญหาบางประการจึง ทำให้การก่อตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศต้องล่าช้าออกไปนานนับทศวรรษ

ใน พ.ศ. 2493 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้เสนอเสนาธิการทหารอากาศว่า นายทหารของกองทัพอากาศ ควรจะได้รับการ ศึกษา และการฝึกฝนตลอดระยะเวลาที่ รับราชการอยู่ในกองทัพอากาศ ในปีต่อมา เสนาธิการทหารอากาศได้มีคำสั่งให้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเตรียมโครงการเพื่อเปิดโรงเรียนนายเรืออากาศโดยละเอียด

โครงการจัดตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศได้รับนโยบายและความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น จึงเสนอโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีได้ประชุมลงมติอนุมัติ ใน พ.ศ. 2495

 

 

ข้อมูล : https://th.wikipedia.org
เวบไซท์ : https://www.rtafa.ac.th